Casa Corpului Didactic Constanţa, centru activ şi inovativ de resurse, orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa, a organizat Sesiunea judeţeană de comunicări metodico-ştiinţifice „Colocvii Didactice”, ajunsă la ediţia a XXV-a, cu tema „Calitate în educație”.

Manifestarea a avut loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanţa. La activitate au participat cu lucrări aproximativ o sută de cadre didactice din judeţul Constanţa,  interesate să beneficieze de experienţele şi bunele practici pe această temă.

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context european. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și europene. Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor permanentă.

Sesiunea de anul acesta a colocviilor a răspuns nevoii de colaborare a instituţiilor şcolare, de schimb de informaţie și experienţă în implementarea standardelor de calitate, de generalizare a bunelor practici de management al calității. Participanţii au dezbătut cadrul legislativ în acest domeniu, modalitățile de proiectare a parteneriatului cu toți factorii interesați de calitatea în educaţie,  strategiile de adecvare a Curriculum-ului la cerințele de dezvoltare locală, regională și națională.

Lucrările au fost împărțite pe trei secțiuni: Secțiunea „MANAGERI PENTRU CALITATE”- lucrările au descris exemple de bune practici și modul în care s-a realizat creșterea calității managementului școlar, secțiunea „ FORMARE PROFESIONALĂ, IMPACT EDUCAȚIONAL ȘI CALITATE ÎN EDUCAȚIE”- lucrările au vorbit despre impactul dezvoltării profesionale la nivelul instituției și secțiunea „PROIECTE EUROPENE ÎN SPRIJINUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE”- – lucrările au descris schimbul de bune practici la nivel internațional, pilon al inițiativelor europene privind calitatea educației, cu potențial deosebit de schimbare a culturii organizaționale.

Lucrările participante vor fi selectate și publicate în revista DYNAMIS  cu ISSN, pe care participanţii îl vor putea descărca de pe site-ul Casei Corpului Didactic Constanța.