În urma raportului UNICEF, ministru Educației, Pavel Năstase, a declarat că este posibil să se renunțe la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a: „Ne gândim și vom stabili exact dacă dispare sau nu Evaluarea Națională la clasa a VIII-a“.
FNAP-IP, luând la cunoștință declarația domnului ministru, consideră că, în contextul în care se militează pentru valorizarea sistemului educațional, renunțarea la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a și intrarea la liceu fără examen național sau fără examen de admitere va îngropa definitiv actualul sistem educațional. Prin urmare, dat fiind contextul real în care se situează învățământul românesc- scăderea prestigiului școlii din cauza pierderii valorii actului educativ și a diminuării până la anulare a rolului evaluării la sfârșitul ciclurilor de școlarizare, devalorizarea impactului social al absolvenților de învățământ mediu și superior- solicităm Ministerului Educației maturitate decizională, astfel încât opțiunea care va substitui actuala procedură de admitere în învățământul liceal să fie într-adevăr una care să asigure creșterea calității educației naționale într-un timp cât mai scurt.
Suntem convinși de rolul major al competitivității în societate ca impuls al evoluției, și tocmai de aceea, considerăm imperios necesară competitivitatea în sistemul educațional, unde rezultatele din ultimii ani demonstrează mediocritatea întregului demers educativ și lipsa oricărei perspective a progresului. Atâta timp cât se dorește un parcurs fără evaluarea competențelor, atâta timp cât deja se acceptă o procedură de admitere în liceu a elevilor care au medii cu mult sub nota 5 și care nu au, din păcate, nicio perspectivă în a-și construi o carieră profesională care să le garanteze inserția socială, ne întrebăm care va fi traiectoria unui învățământ ale cărui etape sunt asumate în lipsa unei ierarhizări valorice dictate de o testare.
Intotdeauna am militat pentru o programă școlară care să asigure achiziția tuturor competențelor necesare secolului în care trăim, un învățământ bazat pe educație în adevăratul sens al cuvântului și nu pe instrucție, cum se întâmplă în acest moment.
Este nevoie de o responsabilizare a tuturor partenerilor educaționali – profesori, părinți, elevi, autoritatea publică centrală și locală- și să sistăm interminabilele discuții care nu fac decât să bulverseze întregul sistem de educație.
Fără motivare, susținere a competiției reale și corecte, fără evaluare -văzută ca reglator al întregului proces -, fără profesori dedicați, ancorați în realitatea lumii căreia îi aparținem, școala nu va face decât să se definească prin mediocritate și să-și traseze viziunea în inutilitate.