Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei” din cadrul Universităţii „Ovidius“ Constanța a organizat lansarea volumului de poezie „(Dez)legarea ochilor”, carte întocmită de lect. univ. dr. Carmen CIORNEA, cadru didactic asociat al Facultăţii de Teologie.

Cu acest prilej, pr. prof.univ. dr. Bogdan Moise consemna în postfața cărții: „Impresionant este că indiferent de domeniul abordat – literatură, istorie, teologie –, indiferent de postura adoptată – poet, prozator, cercetător al Arhivelor C.N.S.A.S. – autoarea nu se dezice de efortul descoperirii reperelor primordiale, vânării sensului divin al existenței care să iasă la suprafață din confruntarea dintre „amăgitor” şi îngeri, aparență și esență, profan și sacru, pentru un sărman suflet în care se cuprinde omenirea întreagă”.

Pe aceeași linie se înscrie și analiza pr. prof. univ.dr. Nechita Runcan: „avem în față un autor de prestigiu în literatura de specialitate, care a abordat teme atât de literatură cât și de istorie. De data aceasta ne aduce în atenție un volum de poezie, personalitatea plurivalentă a scriitoarei impunând o analiză particulară, literar-teologică. Prinsă în montura metaforei, poezia lui Carmen Ciornea este străbătută de un autentic fior religios, de unde și impunerea unui demers hermeneutic aparte, care conduce la fărâmițarea textului liric în dumicături semnificative”.

„Volumul – aprecia prof. dr. Anastasia Dumitru – poate fi înţeles prin grila de lectură a regăsirii şi a certitudinii, de aceea, este invocată figura emblematică a Sfântului Toma, care ne poate călăuzi paşii prin labirintul cotidian, prin (dez)ordinea zilei şi prin «repetabila vulnerabilitate». Dincolo de oprelişti, eul liric este în căutarea înaltului şi a osmozei cu Supraeul în care simte unio mystica. Numai «ochii duhovnicești» aduc răspunsul la întrebarea «Cine ești? »… în chip mistic, se aude ecoul Cuvântului: Iată legătura dintre eu şi Supraeu, un ecou al Eului, al «muzicii sferelor şi al armoniei diafane aflate sub semnul Logosului”.