Sâmbătă, 20 mai 2017, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Tuzla şi Primăria comunei Tuzla, cea de-a XV-a ediție a Concursului județean de matematică „Rural Math”, desfășurat în cadrul Proiectului Județean Concurs de Matematică „RURAL MATH”, nr. 3609/06. Obiectivele principale ale concursului constau în depistarea şi stimularea elevilor capabili de performanţă din mediul rural, promovarea spiritului de competiţie, întărirea culturii profesionale a cadrelor didactice de specialitate. Participarea la acest concurs reprezintă o oportunitate pentru elevi de a-şi cunoaşte judeţul din perspectiva istoriei, geografiei, culturii si civilizaţiei.

La această competiție au participat 240 elevi din ciclul gimnazial, riguros selectaţi în urma concursului organizat la nivelul fiecărui sector metodic, în cele 56 unități de învățământ din mediul rural, din județul Constanța. Elevii au fost însoțiți, asistați și evaluați de 50 de cadre didactice de specialitate.

Proba scrisă s-a desfăşurat în intervalul orar 10:00-12:00, iar  festivitatea de premiere a avut loc începând cu ora 15:00. Premiile şi diplomele au fost înmânate elevilor de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, doamna inspector şcolar general Bucovală Zoia Gabriela, doamna inspector şcolar general adjunct Codreanu Alina Diana, doamna inspector şcolar pentru matematică Bălănescu Daniela, alături de directorul adjunct al şcolii, doamna profesor Fulea Mihaela şi viceprimarul comunei Tuzla, domnul Banu Constantin. Au fost acordate 9 premii I, 13 premii II, 18 premii III şi 45 de menţiuni, Primăria și Consiliul Local Tuzla oferind premii în bani celor mai merituoși elevi.

Prin bunăvoinţa companiei Regional Air Services, toţi elevii participanţi au avut ocazia să viziteze Aerodromul Tuzla, primind pentru efortul lor pachete cu dulciuri.

Responsabilul celei de a XV-a ediţii a concursului din partea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Tuzla, doamna profesor Comşa Luminiţa a declarat: „Am fost onoraţi şi mândri să găzduim un concurs de asemenea anvergură. Concursul Rural Math este o provocare în primul rând pentru elevi, căci ei au ocazia de a-şi etala cunoştinţele acumulate şi de a face noi descoperiri. Împreună am demonstrat că matematica rămâne la modă, în toate timpurile şi locurile.”