Absolvenţii clasei a XII a de la Colegiul Agricol Poarta Albă au păşit pentru ultima dată vineri, 26 mai, în careul festiv, în calitate de elevi, la clinchetul ultimului clopoţel pentru ultima strigare a catalogului.

În deschiderea festivităţii, doamna director, prof. ing. Mariana Popa, a ţinut un discurs emoţionant prin care le-a mulţumit absolvenţilor pentru rezultatele deosebite obţinute de aceştia pe parcursul celor patru ani de liceu la Olimpiada de tehnologii şi alte concursuri specifice şcolii şi le-a urat succes la examenul maturităţii.

Părinţi, rude, apropiaţi, cadre didactice şi agenti economici, cu toţii s-au regăsit într-o deplină comuniune într-o zi atât de importantă pentru proaspeţii absolvenţi.