15 iunie 2017 – Anunţarea organizării concursului în presă, la sediul şi pe site-urile inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ particular / Ministerului Educaţiei Naţionale

19 iunie-6 iulie 2017 – înscrierea candidaţilor şi verificarea dosarelor de înscriere

7 iulie 2017 – Afişarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere

10-12 iulie 2017 – Completarea dosarelor de înscriere cu documente obligatorii

13 iulie 2017 – Afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi participare la concurs

17 iulie 2017 – Desfăşurarea probei scrise

17-18 iulie 2017 – Elaborarea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu şi invitarea observatorilor să participe la desfăşurarea acestor probe, conform graficului stabilit;

– Transmiterea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu spre informare la Ministerul Educaţiei Naţionale şi la ministerele de resort, dacă este cazul

19 iulie – până la 31 iulie 2017 – Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu. Soluţionarea contestaţiilor înregistrate

cel târziu 2 august 2017 – Afişarea rezultatelor finale ale concursului

cel târziu 4 august 2017 – Validarea rezultatelor finale în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi transmiterea acestora Ministerului Educaţiei Naţionale

sursa: Mate.Info.ro