Universitatea Maritimă din Constanța în calitate de furnizor de educație și formare în domeniul maritim implementează timp de doi ani proiectul DivSea, “Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification”, Parteneriat strategic 2016-1-RO01-KA202-024663.

În acest context, în perioada 19-23 iunie 2017 la Nicosia, Cipru s-a desfășurat primul program intensiv de studii cu scopul facilitării schimbului de bune practici cu privire la dezvoltarea abilităților și competențelor transversale ale cursanților. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Europeană de ghidare în carieră, partenerul din Cipru. Alături de organizatori au participat cadre didactice din Universitatea Maritimă din Constanța și reprezentanți ai instituțiilor partenere: Academia Navală Nikola Yonkov Vaptsarov – Bulgaria și STC-Group – Olanda.

Pe parcursul celor cinci zile au fost abordate tematici de interes, identificate în etapele anterioare ale proiectuluica fiind necesare pentru creșterea/diversificarea angajabilității, precum: leadership-ul, comunicarea efectivă, soluționarea problemelor, lucrul în echipă. Programul de studii a inclus atât prelegeri ale lectorilor fiecărei instituții partenere referitoare la aspecte metodologice și baze teoretice, cât și module aplicative.

Urmare a acestui program, experții din cadrul proiectului vor definitiva materiale didactice de formare și de evaluare a competențelor transversale ale personalului din domeniul maritim.

De asemenea, participanții au avut acces la lucrările Conferinței Career-EU Cipru 2017, în cadrul mai multor workshop-uri. Cu aceasta ocazie, Conf. univ. Dr. Nicoleta Acomi, în calitate de manager de proiect, a moderat o discuție publică pe tema “Abilități necesare pentru o carieră de succes în domeniul maritim”.

În calitate de instituție coordonatoare, Universitatea Maritimă din Constanța va informa prin intermediul web-site-ul proiectului https://cmu-edu.eu/divsea/ despre progresul activităților derulate și finanțate prin programul Uniunii Europene ERASMUS+.