Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa va implementa proiectul „Animated Learning for Transitions – Early Recognition (ALT-ER)” care face parte din Programul Erasmus +, acţiunea KA 2 – parteneriate strategice, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Partenerii proiectului au desfășurat la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa o primă întâlnire de lucru, proiectată în calendarul activităților specifice, urmând ca în cel de-al treilea an să fie implementat de către instituția constănțeană.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de trei ani (1 septembrie 2016 – 31 august 2019), având un grup ţintă de 500 de copiii şi 1.350 de adulţi, reprezentând atât beneficiarii direcţi, cât şi indirecţi. Sunt implicate patru instituţii de învăţământ superior, un colegiu preuniversitar, o companie producătoare de soft educaţional şi două ONG-uri cu experienţă în multimedia din șase ţări europene: Danemarca, Finlanda, Estonia, Olanda, Belgia şi Romnânia, astfel:

VIA University College, Risskov, Danemarca – coordonator

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Constanţa, România – partener

Stichting NHTV Internationale Hogeschool, Breda Olanda – partener

Mittetulundushing Kinobuss, Tallinn, Estonia – partener

Aalborg Universitet, Aalborg, Danemarca – partener

Teachergaming LLC, Tampere, Finlanda – partener

Camera-etc asbl, Liege, Belgium – partener

Proiectul îşi propune să îmbunătăţească calitatea educaţiei copiilor aflaţi în perioada de tranziţie de la grădiniţă la şcoală, prin crearea unor medii de învățare flexibile, pentru a diminua sau pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, oferind în acelaşi timp  un început favorabil vieţii de şcolar.

În acest scop, parteneriatul va crea şi dezvolta  instrumente multimedia adecvate vârstei: animaţie,  jocuri video, platformă e-Learning  și va oferi noi experiențe de învățare realizate într-un cadru pedagogic specific copiilor aflaţi în clasa pregătitoare.

Cadrul pedagogic și setul de instrumente vor dezvolta noi modalități de implicare a copiilor în propria lor învățare. Animația are un puternic impact vizual, cu multe implicaţii didactice, ceea ce face posibilă îmbogăţirea experienţei de cunoaştere a elevilor.

Instrumentele multimedia oferite de proiectul ALT-ER vor încuraja profesorii și pedagogii să implice copiii în propria lor învățare într-o manieră atractivă, integrată, facilitând transferul cunoştinţelor chiar si pentru copiii din medii dezavantajate.

Proiectul ALT-ER promovează utilizarea mijloacelor multimedia ca motor de învățare, de predare și chiar de tranziție de la o etapa de vârstă la alta.

Consilier de imagine,

Prof. Monica Enache