Universitatea „Ovidius“ va găzdui mâine, începând cu ora 14, seminarul „Politici publice în educație – de la vorbe la fapte”, parte a conferinței având ca temă „Creșterea performanței în educație”, eveniment inițiat de Asociația „Ține de Noi” și Fundația „Hanns Seidel”, în colaborare cu Asociația „Educația pentru toți” și ARACIP.
Seminarul își propune abordarea unor teme de interes major privind educația, în contextul în care performanța în educație este un obiectiv național, ce poate fi atins prin demersuri conjugate și coerente, printr-o strategie pe termen mediu și lung. Demersul organizatorilor are scopul de a aduce la un loc actori relevanți pentru educație, care pot furniza cunoaștere și expertiză ce pot fi valorificate la nivel decizional.
Identificarea corectă şi cuprinzătoare a problemelor care constituie obstacole ale performanţei şcolare, precum și a modalităților de transformare a acestora în oportunități, sunt acțiuni prin care atât obiectivele strategice, precum și rezultatele așteptate devin cuantificabile. Astfel, se impune discutarea asigurării echității în educație, a fenomenului analfabetismului funcțional, a nevoii de leadership în educație, ca principii fundamentale care pot determina creșterea motivaţiei elevilor, îmbunătățirea performanței profesorilor prin adecvarea conținuturilor învățării la nevoile elevilor, prin stimularea inteligenței emoționale, a gândirii critice.
În cadrul Seminarului, în afara dezbaterilor plenare, la care vor contribui Prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul Universității Ovidius din Constanța, prof. Petrică Miu, inspector școlar general, prof. univ. dr. Virgil Frunză, Decanul Facultății de Psihologie și științele educației, prof. Șerban Iosifescu, președintele ARACIP din cadrul MEN, se vor derula trei ateliere paralele cu temele:
1. Politică publică în educație pentru diminuarea analfabetismului funcțional, moderat de Liliana Romaniuc – PhD, președinte Asociația Română de Literație și Lector univ. dr. Mariana Călin.
2. Politică publică în educație pentru asigurarea echității în educație, moderat de Șerban Iosifescu și Conf. univ. dr. Rodica Enache.
3. Politică publică pentru dezvoltarea capacității de leadership în educație, moderat de Paloma Petrescu și Conf. univ. dr. Daniela Căprioară.
Atelierele tematice vor fi un bun prilej pentru conturarea principalelor aspecte referitoare la oportunitățile și constrângerile actuale în domeniile propuse dezbaterii și se va stabili un calendar pentru dezvoltarea prin colaborare a celor trei politici publice.
Agenda detaliată a evenimentului, precum și locația exactă (sala din cadrul Universității Ovidius) unde se vor desfășura lucrările seminarului vor fi comunicate, în timp util, celor care se înscriu ca participanți la adresa office@tinedenoi.ro
Lucrările se vor desfășura în intervalul orar 14 – 17.30, intrarea fiind liberă.