Facultatea de Litere a Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) organizează, astăzi, în colaborare cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, o dublă lansare de carte. Este vorba despre volumele de autor Ianus şi Teatru scris, ce poartă semnătura prof. univ. dr. Liviu Franga, reputat clasicist, decan al  Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti. Cele două volume vor fi prezentate de prof. univ. dr. Lacrămioara Berechet, prof. univ. dr. Marina Cap-Bun, prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, conf. univ. dr. Alina Buzatu şi conf. univ. dr. Florentina Nicolae, prodecan al Facultăţii de Litere a UOC.

Lansarea celor două volume va fi urmată de un moment de lectură oferit de prof. univ. dr. Daniela Vitcu, decanul Facultăţii de Arte a UOC, şi de prof. univ. dr. Radu Niculescu de la aceeaşi facultate.

Dubla lansare de carte găzduită de Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa se înscrie într-o manifestare ştiinţifică naţională intitulată Itinera Ovidiana, derulată pe parcursul a două zile. Astfel, miercuri, 27 septembrie, în Sala Umberto Eco a Facultăţii de Litere a UOC, a avut loc o conferinţă plenară susţinută de prof. univ. dr. Liviu Franga, urmată de un moment artistic de inspirație ovidiană oferit de studenţi latinişti ai Universității din București. La eveniment au participat, alături de prof. univ. dr. Liviu Franga, prorectorul UOC, prof. univ. dr. Mihai Gîrţu, prof. univ. dr. Cristina Tamaş, decanul Facultăţii de Litere a UOC, conf. univ. dr. Florentina Nicolae, prodecan al aceleiaşi facultăţi, precum şi numeroase cadre didactice ovidiene, studenţi, masteranzi şi doctoranzi. De menţionat este că în contextul acestui eveniment a fost comemorată memoria regretatului profesor universitar Ştefan Cucu, eminent ovidianist, plecat dintre noi la sfârşitul lunii august