Într-un cadru festiv, la ediţia a XIX-a a Seminarului Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, organizat în Bucureşti de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, pe data de 30 septembrie, Colegiul Național Pedagogic „Constantin  Brătescu” din Constanţa a primit trofeul  aniversar pentru doisprezece ani de proiect Ecoșcoală.trofeu II.1

Cu această ocazie, au fost apreciate realizările de excepție ale Colegiului în domeniul educației pentru mediu, implicarea și desfășurarea unor activitaţi de protejare a mediului, în folosul comunității locale. Printre acestea se remarcă acţiuni de ecologizare în parcurile  din municipiul Constanţa, numeroase campanii de colectare materiale refolosibile, cu participarea întregului efectiv de elevi ai Colegiului, campanii pentru diseminarea unui stil de viaţă sănătos în municipiul Constanţa, ori seturi de reguli pentru protejarea ariilor naturale și păstrarea calității acestora.

„Programul Ecoșcoală” al Colegiului a primit în ultimii doisprezece ani, şase evaluări consecutive favorabile, instituţia păstrându-şi, astfel,  statutul de Ecoșcoală și însemnul ,,Steag Verde”. Proiectul este coordonat la nivelul şcolii de prof. dr. Polixenia Popescu şi prof. Maria-Virginia Acreţei, iar la nivel național de C.C.D.G. reprezentant al Fundației Mondiale de Educație pentru Mediu, prin susținerea internațională a UNEP, UNESCO și ENO.

Coord. proiect,

Prof.dr. Polixenia POPESCU