După derularea cu succes a proiectelor “Enterprise” şi “Healthy Life”, Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia va coordona în următorii doi ani şcolari un nou proiect Erasmus+ Acţiune Cheie 2, proiect cu finanţare europeană.

          Proiectul se numeşte “Skills for life” şi va fi implementat de o echipă entuziastă de profesori și elevi ai LTNB. Parteneri în proiect sunt instituţii şcolare din Germania, Franţa şi Polonia.

          Prin activităţile internaţionale derulate în cadrul proiectului “Skills for life” sunt urmărite câteva obiective importante pentru formarea tinerilor europeni. Amintim aici câteva obiective ale proiectului:

  • formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare tinerilor în viaţa personală şi profesională;
  • dezvoltarea competenţelor cross-curriculare relevante pentru viaţă şi profesie;
  • sprijinirea participanţilor în înţelegerea cerinţelor de pe piaţa muncii şi orientarea lor şcolară şi profesională;
  • îndrumarea participanţilor pentru a devein cetăţeni mai buni şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii şi a societăţii în care trăiesc;
  • dezvoltarea de noi metode de predare-învăţare şi realizarea unor activităţi de instruire atractive pentru tineri.

Director,                                                     Consilier de imagine,

prof. Furtună Marius                                                prof. Șerban Gina