Săptămâna trecută, în laboratorul de electrotehnică-electronică al Liceului tehnologic „Dragomir Hurmuzescu“ Medgidia, a avut loc activitatea de lansare a proiectului ERASMUS+, ACŢIUNEA CHEIE 1 – VET, cu titlul: “Dezvoltarea competențelor viitorilor profesioniști pentru tranziția optimă de la școală la piața muncii, prin mobilitate europeană”, nr. 2017-1-RO01-KA102-036212. Proiectul se va derula în perioada 1.09.2017- 31.08.2018 și este finanțat din fondurile Uniunii Europene cu un grant în valoare  de 71486 Euro.

Scopul proiectului este dobândirea de competențe profesionale practice de către elevi, în calificările profesionale mecanic auto, tehnician de telecomunicații și tehnician în instalatții electrice, astfel încât să devină competitivi pe piața europeană a muncii și să fie pregătiți eficient pentru tranziția de la școală la viața activă.

Stagiul de formare profesională se va realiza la Barcelos – Portugalia și Granada – Spania, iar elevii vor dobândi:

* Documentul Europass Mobility

* Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării  prin ECVET- Sistemul european de credite pentru  educație și formare profesională.

* Certificate de participare eliberate de organizațiile de primire

În cadrul activității de lansare a proiectului elevii au fost informați privind oportunitățile oferite de mobilitatea transnațională. Elevii vor beneficia o formare profesională în care vor învăța să lucreze cu tehnologii noi,  performante astfel încât prin contact direct cu profesioniștii cu nivel înalt de calificare, să le crească șansele de integrare pe piața muncii. Lucrul alături de profesioniști le vor forma atitudini față de muncă: respect, seriozitate și responsabilitate, punctualitate, pregătindu-i pentru adaptarea la viitorul loc de muncă. De asemenea utilizarea limbii engleze le va crește elevilor șansele de angajare și de mobilitate pe piața muncii europene dar și contactul cu o altă cultură și civilizație, participanții vor deveni mai flexibili, toleranți, deschiși către cetățenie activă și europeană.

Activitatea de lansare a fost un real succes bucurându-se de prezența unui număr mare de elevi, interesați de programul ERASMUS+, ce se va derula în școala noastră în anul școlar 2017-2018.