Universitatea Maritimă din Constanţa organizează cursuri de pregătire la disciplina matematică (algebră şi analiză matematică) pentru elevii claselor a XII-a în perioada 21.03.2018 – 31.05.2018. Modulul complet de pregătire constă în 20 de şedinţe care se desfăşoară la sediul universităţii, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, conform unui program convenit cu elevii participanţi şi pe baza unui contract încheiat cu universitatea. Menţionăm că examenul de admitere pentru ocuparea locurilor la forma de învăţământ cu frecvenţă fără taxă se va desfăşura la data de 19 iulie 2018.
Pentru a sprijini tinerii care doresc să devină studenţi ai Universităţii Maritime din Constanţa, cadrele didactice universitare vor prezenta exerciţii şi probleme semnificative din culegerea “Matematică – Ghid de pregătire pentru admiterea în Universitatea Maritimă din Constanţa” elaborată de Departamentul de Ştiinţe Fundamentale. În plus, participanţii vor cunoaşte în mod direct oferta educaţională a universităţii şi pot vizita simulatoarele, laboratoarele, sălile în care vor fi pregătiţi, discutând cu studenţi şi cadre didactice.
Înscrierile se fac la sediul Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, parter, birou Rectorat, iar informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/664740.