“UN POPOR CARE NU-ȘI CUNOAȘTE ISTORIA, ESTE CA UN COPIL CARE NU-ȘI CUNOAȘTE PARINȚII » – Nicolae Iorga

rsz_foto_6 Elevii Școlii Gimnaziale  Nr. 28 «Dan Barbilian» Constanța vor să cunoască și să respecte istoria, tradiția și memoria înaintașilor. Bucuria de a fi contemporani cu centenarul Marii Uniri este împletita cu dorința de cunoaștere, de  înțelegere și de  omagiere a istoriei poporului nostru.
Cu ocazia Zilei Școlii, cu câteva zile înainte de celebrarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, prin  omagiul nostru devenim părtași la istoria națională a României, suntem mândri să  afirmăm  sentimentul patriotic, suntem purtătorii valorilor și tradițiilor românești.
Spiritul național este în inima fiecărui român, dar cu ocazia centenarului, sufletul românesc trebuie să vibreze  ca atunci când românii și-au  împlinit  visului secular.
Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi român.
Vatra strămoșească definită de spațiu carpato-danubiano-pontic, limba românească, credința creștină, jertfa strămoșilor pentru apararea valorilor comune, a obiceiurilor și a tradițiilor au constituit valori care au străbătut întreaga noastră istorie.
Ne-a dat ființa națională  mândria și dârzenia dacilor împletă cu civilizația romană, forța acestor popoare,  creștinate apoi de Sfântul  Apostolul  Andrei, patronul spiritual al românilor.
Ca noi să putem sărbatori astăzi centenarul României Mari, secole de-a rândul strămoșii noștri conduși de voievozi ca Mircea cel Bătrân, Vlad Tepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brancoveanu au luptat pentru apărarea pământului, a limbii, a credinței. Visul sădit în sufletele românilor de Mihai Viteazul la 1600, când pentru scurt timp a unit într-un singur stat Țara Românescă cu Moldova și Transilvania, a devenit ideal național. Peste veacuri revoluționarii de la 1848 vor contribui la conștientizarea și realizarea parțială a acestui ideal, reușind unirea Moldovei cu Țara Românească, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite, la 24 ianuarie 1859.rsz_foto_39
Următorul pas cere jertfa de sânge! Principele Carol I, viitorul rege, înțelege că  Războiul de Independență de la 1877 va  aduce, cu sacrificii, independența țării și Unirea cu Dobrogea, ținutul nostru drag dintre Dunăre și Mare.
Apogeul acestor fapte îl reprezintă anul 1918, când în urma primului război mondial, cu sacrificii imense  din partea poporului român, se unesc cu patria mama provinciile istorice – Basarabia, Bucovina, Transilvania.
La 27 martie se implinesc 100 de ani de când Basarabia proclama unirea cu Romania. Îi urmează Bucovina la 28 noiembrie și Transilvania la 1 decembrie, același an.
Festivitatea noastră cinstește memoria bravilor oameni de stat care s-au ridicat  deasupra oricăror interese personale, pentru interesul național. Micii actori, intruchipând mari personalități, împletind momente artistice cu discursul istoric, reconstituie pe înțelesul copiilor principalele momente ale construcției naționale, încununate de evenimentele anului 1918.

Fie ca această scurta fila de istorie națională să arate recunoștinta ce o purtăm înaintașilor, să fie pildă de urmat nouă, generațiilor prezente.
La mulți ani, România ! La mulți ani, Școala Gimnazială Nr. 28 ” Dan Barbilian”.

(Cuvânt de deschidere a festivității dedicate Centenarului Unirii organizate cu ocazia zilei Școlii Gimnaziale Nr.28 « Dan Barbilian » Constanta, 19.03.2018)