Ca în fiecare an școlar, și anul acesta Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia a demarat un nou proiect Erasmus+. Proiectul implementat în anul școlar 2017-2018 se adresează unui grup țintă format din 28 de elevi de liceu și școala profesională. Mobilitatea elevilor din cadrul proiectului este organizată în 2 fluxuri:

*Portugalia, mobilitate realizată în perioada 5-23.03.2018,

*Spania, mobilitate care se va desfășura în perioada 6-26.05.2018.

În cadrul fluxului 1 din cadrul proiectului, au participat la mobilitatea din Barcelos-Portugalia, 10 elevi de la domeniul electric, calificarea Tehnician în instalații electrice. Stagiul de formare a fost realizat în parteneriat cu organizația de primire Ferreirolux și organizația intermediară Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – Portugalia.

Pregătirea practică s-a realizat timp de 3 săptămâni, la una din companiile de profil cu un nivel tehnologic ridicat din  Barcelos, evidențiind astfel cât de importantă este pregătirea practică în perspectiva dezvoltării dimensiunii europene a formării de competențe. În cadrul stagiului de formare cei 10 elevi au desfășurat zilnic activitățile prevăzute în Acordul de formare, în baza căruia au fost parcurse unitățile de competență și elementele de conținut pentru modulul ”Circuite electronice”.

În domeniul curriculum-ului elevii noștri s-au pregătit eficient deoarece mobilitatea transnațională i-a condus în direcția creșterii nivelului de calificare, a realizării competențelor profesionale la standarde europene. Tototdată la finalizarea studiilor vor avea un acces mai ușor pe piața muncii și vor fi obișnuiți cu pregătirea pe tot parcursul vieții pentru adaptarea la nevoile unei economii în continuă schimbare. Prin mobilitatea transnațională elevii noștri au realizat o parte importantă a pregătirii practice în condițiile unor tehnologii avansate, puse la dispoziție de un agent economic european, asigurându-se astfel transferul de bune practici.

Această mobilitate le-a asigurat pregătirea profesională dar și îmbunătățirea competențelor lingvistice, dezvoltarea unor  atitudini și comportamente de lucru în echipă, și de cetățenie activă în spirit european.

 

Responsabil proiect,

Prof. Georgeta Prică