Anul 2008 a reprezentat ȋnceputul unei tradiții ȋn Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia: publicarea revistei școlii „Labirintul copilăriei”. De un deceniu, ȋn paginile ei s-au oglindit munca, dăruirea, creativitatea și entuziasmul  elevilor, cadrelor didactice, părinților și ale colaboratorilor instituției noastre.

Editat pe 1 februarie cu prilejul zilei școlii, numărul 16 a obținut ȋn acest an,  Premiul al II-lea la etapa județeană a Concursului Național de reviste școlare organizat de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Şcolar Județean Constanța şi Premiul al III-lea la cea de-a VII-a ediție a Concursului Național de reviste școlare „Aproape de voi”, inițiat de Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” și I.S.J. Constanța.

Sâmbătă, 12 mai, membrii colectivelor redacționale ale revistelor premiate, în echipe de câte doi, au fost invitaţi să participe la un concurs de jurnalism. Elevii Cristiana Vlădăreanu și Alex Horneț, din clasa a VII-a B, au obţinut un merituos premiu III la această secțiune.

Format din doamnele profesoare Dănilă Simona şi Ciocan Emilia – coordonatori; Ștefan Lenuța – redactor – şef și Penelea Tatiana – redactor şef- adjunct,  colectivul de redacţie și-a dorit ca şi de această dată să pună în lumină activitatea desfăşurată în ultimul an, să evidenţieze gândurile, dar şi faptele celor ce dau viaţă şcolii – elevi şi profesori, părinţi şi parteneri educaţionali – să promoveze valorile locale şi identitatea noastră.

Director,                                           Consilier de imagine,
Prof. Dănilă Simona                            Prof. Legian Nicoleta