Proiectul „Abilități și competențe dezvoltate prin mobilitate în scop educațional” a fost declanșat de nevoia aprofundării şi diversificării formării iniţiale de specialitate prin plasament în unităţi de profil din piaţa europeană a muncii şi termeni concreţi din nevoia atingerii criteriilor de performanţă de către elevii din aceste calificare, prin parcurgerea orelor de pregătire practică aferente modului IV „Responsabilitatea la locul de muncă” – pregătire practică comasată – C.D.L. Demersul principal a fost centrat pe găsirea unor parteneri viabili şi care să răspundă specializării şi nevoilor de formare ale membrilor grupului ţintă şi care să furnizeze tutoratul, mentoratul şi expertiza de specialitate necesare parcurgerii conţinuturilor tematice aferente rezultatelor învățării.  Am utilizat in mod special platforma e-Twinning  ,precum si legaturile stabilite in proiectele anterioare.

Prin intermediul legăturilor stabilite prin intermediul firmei intermediare Rivensco Consulting Ltd, a fost contactat restaurantul unuia complex turistic din oraşul Paphos – St. George Hotel Enterprises.

Împreună cu partenerii ciprioți s-a stabilit ca stagiul de formare profesională la care vor participa cei 33 de elevi se va desfăşura în două fluxuri, perioade în care vor fi abordate conținuturile de instruire practică din modulele aprobate prin planurile cadru:

  • pentru clasa a X-a, învățământ profesional – O.M.E.N. nr. 3152/2014, anexa 1, calificarea Brutar-patiser, preparator produse făinoase, S.P.P.-C.D.L. „Responsabilitatea la locul de muncă” – 90 ore, 9 elevi, fluxul I – mai-iunie 2018;
  • pentru clasa a X-a, învățământ profesional – O.M.E.N. nr. 3152/2014, anexa 1, calificarea Bucătar, S.P.P.-C.D.L. „Responsabilitatea la locul de muncă în bucătărie” – 90 ore, 9 elevi, fluxul I – mai-iunie 2018;
  • pentru clasa a X-a, liceu tehnologic – O.M.E.C.T.S. nr. 3081/2010, anexa 2, calificarea Organizator banqueting, P.P.C. (Pregătire practică comasată) – C.D.L. „Responsabilitatea la locul de muncă” – 90 ore, 9 elevi, fluxul II – iulie 2018;
  • pentru clasa a XI-a, liceu tehnologic – O.M.E.C.I. nr. 3142/2009, anexa 4, calificarea Organizator banqueting, S.P.P. (Stagii de pregătire practică) – Modul VI „Igiena, securitatea muncii și protecția mediului” (30 ore) și Modul VII „Oferta de meniuri” (60 ore) – total – 90 ore – 9 elevi, fluxul II – iulie 2018. Pentru participantii din invatamantul profesional au fost selectate in special Unitatile de Competente pentru care scoala si agentii economici locali au deficiente in a le indeplini in totalitate.

Durata planificată a mobilităţii a fost stabilită de comun acord cu instituţiile de primire la 15 zile efective, adică 90 de ore – mobilitatea devine parte integrantă a formării profesionale asigurate de şcoală, iar aceasta va putea recunoaște și transfera rezultatele învățării dobândite.

Considerata de mulți ca fiind o ţară înrudită cu Grecia, Cipru are o situație socio-politico-economică diferită și complexă, fiind, cu toate acestea, o excelentă destinaţie de turism, necesitând servicii de servire și de producție culinară competente. Cipru, o țară cu un trecut și prezent furtunos, aflat la confluența multor curente culturale și religioase, a dat dovadă, mai ales în ultimele decenii de spirit practic identificând și implementând soluții economice eficiente, adaptate situației sale specifice.

Cipru prezintă o bucătărie specifică, în care bucătăriile grecească și turcească se împletesc în mod armonios, ca nicăieri altundeva în lume. Preparatele tradiționale au la bază și numeroase rețete de patiserie. Oferirea acestor comori gastronomice implică o bună stăpânire a tehnicilor de servire.

Unităţile de stagiu, prin grija şi nevoia de a asigura servicii de calitate, beneficiază de meniuri complexe, specifice, produse alimentare de calitate și proaspete. Clienţii sunt răsfățați cu preparate culinare deosebite obținute în spații de producție dotate adecvat, cu întreaga tehnologie necesară realizării lor, cu respectarea strictă a normelor de igienă și protecţia muncii, fiind deservite de specialişti în prepararea şi servirea acestora.

Elevii au astfel posibilitatea de a cunoaşte şi învăţa utilizarea utilajelor, echipamentelor şi tehnologiilor specifice de prelucrare a produselor alimentare dar şi semnificația practică a procesului de organizare şi coordonare a producție și serviciilor, satisfacerea cerinţelor clienţilor, respectarea strictă a normelor de securitate alimentară şi protecţia consumatorului.

Grupul tinta este alcatuit din 33 de elevi care au fost selectati din  4 clase: învățământ profesional 2 clase a X-a (calificările Brutar-patiser-preparator produse făinoase și calificarea Bucătar)- 18 participanti și liceu tehnologic 2 clase – a X-a și a XI-a, (calificarea Organizator banqueting),18 participanti .Strurctura grupului tinta din care se va realiza selectia este urmatoarea:

-50% provin din mediul rural

-20% prezintă situație financiară dificilă

-15% situație financiară bună

-50% primesc burse profesionale

Participanții se pregatesc sa lucreze in industria turismului, alimentație, industriei alimentare  sau sa-si deschida propria afacere. Industria alimentară,turismul și alimentașia au nevoie de profesionişti, de oameni calificaţi care să ofere expertiză şi calitate în promovarea şi prestarea serviciilor turistice. În acest sens, instituţia noastră de învăţământ asigură o pregătire de specialitate complexă pentru viitorii lucrători din turism,alimentație, industrie alimentară pentru cea mai importantă zonă turistică a  României , litoralul românesc.

Pregătirea de specialitate realizată de şcoală este centrată pe atingerea rezultatelor învățării dobândite pe parcursul desfăşurării orelor de instruire practică în şcoală, insa nu toate unitatile de competente pot fi dezvoltate in cadrul acestui tip de pregatire.

Elevul se va perfecţiona în mediul antreprenorial cipriot care îi oferă o largă perspectivă de formare profesională, Cipru fiind o ţară cu servicii  dezvoltate. El va parcurge conţinuturile tematice legate de „Responsabilitatea  la locul de muncă” care ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse reale, cu parteneri reali, realizând astfel tranziţia de la şcoală la locul de muncă.

Responsabil proiect,

Prof.Semra CURTOMER