Eco-Schools, programul coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE),  iar  în România de Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie București, reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări.
Școala „Lucian Grigorescu” din Medgidia a aderat ȋn anul 2000, ȋn 2005 a obținut pentru prima dată Steagul Verde, drept recunoaştere a derulării cu succes a numeroase activităţi ecologice în rândul tinerei generaţii, fiind apoi reevaluată la fiecare doi ani.
În acest sens, joi, 30 mai 2018, s-a primit vizita comisiei condusă de doamna profesor dr. Cornelia Dincă, preşedintele CCDG.
Oaspeţii au fost ȋntȃmpinați de Comitetul Eco, format din 28 de elevi, reprezentanți ai claselor IV – VIII, coordonat de doamnele profesoare Cătălina Ene și Anișoara Cornea. Activitățile derulate ȋn ultimii doi ani  au avut 4 teme generale: Managementul deșeurilor, Alimentație sănătoasă, Curtea școlii și Biodiversitatea. Cele mai reprezentative fotografii, din cadrul acțiunilor desfășurate ȋn acest interval de timp, au fost reunite ȋntr-un bogat și sugestiv material PPT.
Proiectul realizat recent cu titlul „Curtea școlii-spațiu de relaxare și ȋnvățare”, rodul strădaniei unor cadre didactice talentate, părinți devotați și elevi entuziaști, a fost apreciat ca fiind o adevărată oază de bucurie și culoare.
Au fost premiați elevii și colectivele care s-au remarcat prin contribuția lor notabilă la colectarea de maculatură.
La final, s-au rostit şi s-au consemnat cuvinte deosebite la adresa şcolii noastre: „Lucian Grigorescu din Medgidia este o Eco-Şcoală de suflet, un „Cambridge” al Eco-Şcolilor din România. Ștacheta calității este amețitor de sus, dat fiind faptul că sunt aduse ȋn acest demers al educației ecologice valențe noi și necesare cum ar fi dragostea necondiționată față de tradiții, patriotism, altruism, bunătate, competențe curriculare, prietenie, viață trăită responsabil și sănătos ȋn armonie cu o natură curată și protejată…Felicitări sincere elevilor, dascălilor şi părinţilor pentru implicare, idei şi eleganţă!” – prof.dr. Cornelia Dincă.

Director,                             Consilier de imagine,
prof. Dănilă Simona               prof. Legian Nicoleta