Universitatea „Ovidius” din Constanța anunță începerea activităților proiectului cu titlul  „GAUDEAMUS IGITUR – ȘANSE EGALE LA EDUCAȚIE”, cod CNFIS-FDI-2018-0486. Proiectul este finanțat de Ministerul Educației Naționale,  din fondul de dezvoltare instituțională, domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 08.06.2018–07.12.2018 și are o valoare totală de 328330,00 lei. Finanțarea din fondul de dezvoltare instituțională este în valoare de 280.000 lei.

 

„GAUDEAMUS IGITUR – ȘANSE EGALE LA EDUCAȚIE”  are ca obiectiv general optimizarea strategiei academice, a promovării portofoliului educațional și a strategiei privind studenții și absolvenții în cadrul UOC, având la bază principiul creșterii echității sociale cu accent pe incluziunea socială, sporirea accesului la învățământul superior a tinerilor din mediul rural și  corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.

Din această perspectivă, proiectul își propune atingerea următoarelor obiective specifice:

  1. Promovarea portofoliului educațional al UOC;
  2. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională;
  3. Analiza și corelarea programelor de studii cu cerințele mediului socio-economic.

 

Activitățile proiectului se corelează cu obiectivele strategice ale Universității „Ovidius” din Constanța și se desfășoară pe trei direcții:

  1. promovarea ofertei educaționale orientate, cu precădere, către mediul rural,
  2. consilierea tinerilor (studenți UOC și elevi) pentru a lua decizii informate cu privire la traseul lor profesional, în vederea creșterii stimei de sine, a autoanalizei personale, a conștientizării propriului potențial și a schimbării atitudinii fată de sine și de educație,
  3. actualizarea și adaptarea programelor de studii cu referire atât la conținuturi cât și la didactica disciplinelor, în vederea conectării învățământului universitar la cerințele societății și a mediului de afaceri.