Școala Gimnazială  Nr.17 „Ion Minulescu” Constanța a participat în cadrul proiectului internațional de înfrățire ”Educația multiculturală”, la festivitățile dedicate sărbatoririi „Zilei Republicii Turcia”, organiate de către Inspectoratul Școlar din Esenyurt-Istanbul. La eveniment au fost prezenți d-nul primar al districtului Esenyurt- Istanbul, Ali Murat Alatepe, d-nul prefect Dr. Vural Karagül, d-nul Inspector General Pașali Beșli și invitați țarile Georgia și România.

În perioada 28 octombrie – 02 noiembrie 2018, o delegație a școlii, formată din d-na prof. Burci Adriana, d-na prof. Oncioiu Atena, d-na prof. Mustaca Delia, d-na prof. înv. primar Dragomir Steluta, d-na înv. Monea Elena, d-na prof. înv. preșcolar Stefan Dorina și d-na ed. Paduraru Nicoleta, aflandu-se în vizită de lucru , in cadrul celei de-a patra etapa a proiectului de parteneriat, încheiat cu Școala „Esenyurt Cumhuriyet Ilkokulu” Istanbul-Turcia.

„Prezenţa acestei delegaţii de la Școala Gimnazială Nr.17 „Ion Minulescu” Constanța, reprezintă pentru noi o adevarată onoare si totodată o dovada de respect si apreciere. Colectivul profesoral remarcându-se prin profesionalism, calitate, iniţiativă, comunicare si dăruire în ceea ce privește actul educaţional. Adresez mulţumiri atât domnului director Ghilea Laureţiu, cât si  doamnei profesor Gemil Meral , pentru întreaga colaborare și susţinere in realizarea acestui proiect educativ internaţional, cu școala noastră incă de la iniţierea proiectului, din anul 2017” – a declarat directorul Școlii Esenyurt Cumhuriyet Ilkokulu din Istanbul, d-nul Sati Mehmet Șimșek.

Scopul principal are în vedere schimbul intercultural la nivel educațional, prin susținerea unor activități școlare și extrașcolare comune și susținerea dezvoltării prieteniei româno-turce. Cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relațiilor de prietenie și acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli sunt argumente ce susțin implementarea acestui proiect prin care se caută îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă, de cultură, de valori ale partenerilor implicaţi. Pe parcursul celor 5 zile, profesorii participanţi la proiect au purtat discuţii cu şefii de la Inspectoratul Şcolar, Prefectură şi Primărie, au avut întâlniri de lucru atât in şcoala parteneră, şi cât si in şcoala specială din zonă.

„Atât eu cât si colegii mei, am fost plăcut surprinși de primirea deosebit de călduroasa cu care ne-a întâmpinat intreg colectivul de cadre didactice și elevi. Intalnirile cu domnul prefect, domnul primar si domnul inspector general, ne-a confirmat existenţa unei strânse colaborari între instituţii, precum si susţinerea de care se bucură proiectele educaţionale la nivelul  districtului Esenyurt din Istanbul. Discuţiile libere, purtate atât la nivel formal, cât şi informal, despre problematica actului educaţional din cele două ţări, panourile atent pregătite, în care erau detaliate aspecte din viaţa celor două „şcoli-surori” şi drapelul României care nu a lipsit, toate acestea ne-au făcut să simţim şi să trăim la fel, ca o singură entitate, transfrontalieră, dedicaţi toţi unui singur ideal : identificarea unor forme noi de colaborare în vederea găsirii de modalităţi eficiente, moderne de desfăşurare a actului educaţional, în favoarea beneficiarului primar (copilul, elevul, tânărul). Aceasta întâlnire de proiect şi schimb de bune practici educaţionale a fost un succes, datorită excelentei organizări concepută de d-nul director al şcolii surori, Sati Mehmet Șimşek ”, a declarat doamna prof. înv. preşcolar Ștefan Dorina.