În zilele de 14-15 noiembrie, anul curent, Centrul de Resurse pentru Educație Economică Constanța, în colaborare cu Liceul Teoretic “Ovidius” Constanța și DJST Constanța a organizat a zecea ediție a Școlii de Afaceri pentru elevi.

Au participat două serii de elevi ai claselor a zecea care au dorit să își completeze cunoștințele teoretice asimilate la disciplina “Educație Antreprenorială” cu aspecte privind depistarea unor caracteristici ale spiritului antreprenorial la ei înșiși, în vederea orientării profesionale viitoare și inițierea unor afaceri proprii.

Elevii au manifestat un interes deosebit, dovedit de numărul mare de participanți și de modul în care au completat chestionare de aptitudini, dar mai ales prin modul în care au analizat pe baza unei fișe de lucru “Afacerile în localitatea noastră-trecut, prezent și viitor”.

În partea a doua a activității, elevii au participat pe echipe la analizarea, în cadrul unui concurs, a unui studiu de caz privind o posibilă afacere economică.

Câștigătorilor le-au fost acordate diplome și premii, echipele câștigătoare fiind formate din:

  • Cazan Mirela Andreea, Marin Amalia Elena, Rusu Mara Alexandra Ioana și Stereciu Teodora;
  • Fîntînă Olivia, Gimpirea Larisa Gabriela, Leuștean Ioana Andreea, Gheorghiu Alexandra Valentina și Alpetri Iulita.

 

Profesor Victor Mihalașcu

Director CREE Constanța