În amfiteatrul « Ghe. Coriolan» al Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân”, s-a desfăşurat a XIII-a ediţie a activităţii “Reunion de famille” a claselor a IX-a cu profil bilingv-franceză din judeţul Constanţa.

Organizatorii, elevii clasei a IX-a F de la CNMB, împreună cu d-na prof. Cristina Zaharia (responsabila filierei bilingve) i-au avut drept oaspeţi pe colegii lor de la Liceele Teoretice “Ovidius” şi “George Călinescu” însoţiţi de d-nele profesoare Nadina Dima-Aldea şi Iulia Gîrbocea.  Elevii celor trei licee s-au prezentat în manieră ludică, dovedindu-şi astfel atât abilităţile de vorbitori de limba franceză, cât şi talentul actoricesc, dezinvoltura şi curajul de a vorbi în public. În a doua parte a întâlnirii, elevii au creat, în echipe mixte, postere în format electronic pe care le-au prezentat celorlalte echipe.

La activitatea devenită deja o tradiţie au luat parte şi d-na prof. Janetta Bărăitaru, Inspector pentru Limbi Moderne în cadrul ISJ Constanţa şi d-na prof. Doina Grapă, responsabila catedrei de limba franceză de la Colegiul “Mircea cel Bătrân”.

Ca în fiecare an, elevilor implicaţi le-a facut plăcere să lucreze în echipă, să-şi pună la încercare calităţile oratorice şi lingvistice, dar şi abilităţile de lucru pe calculator.

Evenimentul s-a dorit a fi şi un moment inaugural al acţiunilor educative care vor celebra exerciţiul cultural Saison Croisée France-Roumanie deschis pe 27 noiembrie.

Ca o recunoaştere a calităţii activităţilor didactice şi extraşcolare de limba franceză realizate la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, liceul a primit, titlul LabelFrancEducation, valabil  pentru următorii trei ani. Distincţia este acordată de către Ministerul Afacerilor Externe francez instituţiilor de învăţământ care ating anumite standarde de calitate în domeniul învăţământului francofon.

Responsabil comunicare,

Prof. Florentina Gheorghe