Institutul Intercultural Timișoara în colaborare cu Casa Corpului Didactic Constanța organizează cursuri de formare pentru profesorii de cultură civică în vederea aplicării metodei Proiect: Cetățeanul.

Proiect: Cetățeanul este o metodologie inovativă de predare a educației civice, inițiată de Center for Civic Education, S.U.A. și adaptată de Institutul Intercultural Timișoara contextului românesc.

În vederea promovării acestei metode în școlile din România vom organiza în perioada următoare o serie de cursuri de formare destinate profesorilor care predau cultură civică elevilor din clasa a VII-a. În anul acesta școlar, cursurile față în față se vor desfășura în județele Cluj, Iași, Constanța, Timiș și în municipiul București. Pentru profesorii din alte județe oferim varianta online a cursului. Aceste cursuri se organizează în parteneriat cu Romanian-American Foundation.

Cursurile oferite de noi se adresează tuturor profesorilor care predau cultură civică la clasa a VII-a. Cursurile sunt gratuite, au o durată de 40 de ore de formare timp decinci zile neconsecutive (2+1+1+1), întinse pe parcursul semestrului 2 și o componentă practică, de aplicare a metodei „Proiect: Cetățeanul” la cel puțin o clasă a VII-a în timpul orelor de cultură civică.

Această metodă este recomandată ca exemplu de bună practică metodologică în programa școlară în vigoare și este de asemenea inclusă ca exemplu de bună practică la capitolul proiecte, în programa de Educație pentru cetățenie democratică, ce va intra în vigoare în anul școlar 2019-2020.

Competențele dezvoltate în rândul elevilor prin utilizarea metodei „Proiect: Cetățeanul” sunt evaluate în conformitate cu Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică, elaborat de Consiliul Europei. Detalii despre acest instrument sunt disponibile aici: ccd.intercultural.ro.

Elevii care au învățat cultură civică trecând prin această metodă ne-au declarat că „lucrând la acest proiect, am învățat sa fim uniți și să participăm cu toate forțele noastre la realizarea lui. Am învățat să fim o echipă”; „mi-am dat seama că este important să recunoaștem că toți oamenii au aceeaşi valoare, aceeaşi demnitate, au dreptul la acelaşi respect şi la acelaşi set de drepturi ale omului şi trebuie tratați în acord cu aceste principii”.

De asemenea profesorii care au folosit metoda la clasă declară că: „am învățat că pot să am încredere în elevii mei, că îi pot lăsa pe cont propriu să discute cu reprezentanți ai autorităților locale. Am văzut că știu să pună întrebări, știu să aștepte răspunsuri, știu să insiste dacă sunt ignorați și au inițiative”; „Această metodă este una prin care toți elevii au ceva de învățat. Este o metodă care ne pune la încercare atât pe noi ca profesori, cât și pe ei ca elevi”.

Prin urmare ne dorim alături de noi profesori motivați, care își doresc să creeze pentru elevii lor experiențe unice de învățare. O scurtă descriere a metodei este prezentată mai jos. Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să promovați următorul link: https://cetateanul.intercultural.ro/cursuri-profesori/

Căsuță tehnică:

Metoda Proiect: Cetățeanul ghidează elevii într-o serie de activități de colaborare pentru a alege și a analiza o problemă care afectează direct comunitatea în care trăiesc și a comunica autorităților publice responsabile o propunere de soluționare a problemei respective printr-o politică publică. În acest proces, elevii parcurg 8 pași:

Pasul 1: Identificarea problemelor comunității. Elevii citesc site-uri media sau presa, vizionează emisiuni TV sau discută cu adulți despre problemele care există în prezent în comunitatea în care trăiesc ei. Fiecare elev/elevă contribuie, iar la final clasa va avea o listă de probleme identificate.

Pasul 2: Selectarea unei probleme pentru a fi studiată. Din lista produsă în pasul anterior elevii aleg în mod democratic o singură problemă pe care clasa o va studia în profunzime și pentru soluționarea căreia va propune o politică publică.

Pasul 3: Culegerea de informații. Elevii lucrează pe grupuri pentru a aduna informații despre problemă din cât mai multe surse (instituții publice, studii, cercetări, publicații, organizații și grupuri de interes, specialiști în domeniul juridic, mass-media, birouri parlamentare, cetățeni din localitate etc.).

Pasul 4: Elaborarea unei propuneri de politică publică. Elevii studiază informațiile culese și, pe baza lor, propune mai multe soluții pentru rezolvarea problemei. Din aceste soluții se va alege o soluție a clasei și elevii formulează o propunere de politică publică pentru soluționarea problemei.

Pasul 5: Elaborarea unui plan de acțiune. Având informații detaliate despre problemă și o soluție de politică publică elevii elaborează un plan prin care poate fi mobilizat sprijinul unor persoane, organizații și instituții în vederea convingerii autorităților publice să acorde o mai mare importantă problemei respective și să ia în considerare soluția propusă de clasa lor.

Pasul 6: Finalizarea portofoliului clasei. La fiecare pas elevii colectează sau produc materiale relevante pentru documentarea procesului parcurs și a rezultatelor obținute. Toate aceste materiale vor fi organizate într-un portofoliu care cuprinde două parți, partea de documentare (un dosar fizic sau electronic) și partea de prezentare (un set de panouri sau de diapozitive).

Pasul 7: Prezentarea publică. Elevii organizează un eveniment public de prezentare a proiectului în faţa unor reprezentanți ai instituțiilor vizate de proiect, a unor persoane din comunitate, precum și a altor elevi și profesori.

 Pasul 8: Reflecții asupra experienței de învățare. Întregul proces se finalizează cu o activitate de reflecție (individuală și în grup) asupra experienței, centrată pe identificarea competențelor dezvoltate pe parcursul realizării proiectului.

Această metodă contribuie la dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică ale elevilor, implică elevii în procese de învățare interactive și, în plus, este foarte îndrăgită de elevi, care descoperă puterea, dar și responsabilitatea lor ca cetățeni.

profesor metodist drd. Anamaria BURADA
Casa Corpului Didactic Constanta