Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”  se va desfășura duminică, 17 februarie 2019, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân. Proba de concurs este scrisă, individuală şi se desfăşoară pe parcursul a trei ore.

Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus este o competiţie destinată tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) în vederea reprezentării României la International Linguistics Olympiad, asigurând deschiderea pentru participarea concurenților și la competiții internaționale de lingvistică computațională (The Australian Computational and Linguistics Olympiad, North American Computational Linguistics Olympiad, Olympiade linguistique canadienne (OLCLO). Obiectivul competiţiei este descoperirea şi înţelegerea de către elevi a algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competenţa de comunicare lingvistică, indiferent de idiom.

Olimpiada asigură, prin cele trei secţiuni, abordarea transdiciplinară a comunicării lingvistice şi culturale, antrenând elevii într-o competiţie bazată pe logică, analogie şi conexiuni culturale:
– secţiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a – a VI-a;
– secţiunea de exerciţiu pentru elevii claselor a VII-a – a VIII-a;
– secţiunea de performanţă – pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a.

Competiţia pune în valoare abilităţile lingvistice ale elevilor în relaţie cu modelul matematic al comunicării şi se bazează pe nivelul de cultură generală, fără a presupune cunoştinţe speciale, ci doar o bază teoretică fundamentală (concepte esențiale din lingvistică şi din matematică, însuşite prin parcurgerea programelor şcolare și înțelese în raport de complementaritate)și nu presupune parcurgerea programelor școlare disciplinare de limba română și de matematică.

Aplicând modelul olimpiadelor internaționale de lingvistică, subiectele propuse de mediul academic urmăresc aplicarea, prin analogii, a logicii semantice în raport cu logica gramaticală şi cu aspectul morfosintactic al enunţului, contribuind substanţial la ordonarea structurilor lingvistice, a formulelor de construcţie a comunicării, cu scopul înţelegerii mesajului, în relaţia emiţător-receptor.