„TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE” este tema concursului pe care Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îl lansează în cadrul Premiilor UZPR, și care se adresează lucrărilor apărute ori difuzate în cursul anului 2018, un excelent prilej de cultivare şi confirmare a valorilor jurnalismului românesc.

Valorile unui popor rămân să depună mărturie pentru devenirea acestuia. Poporul român a dăinuit și va dăinui prin valorile sale.

Prin activitatea jurnaliștilor, valorile neamului nostru nu doar că sunt făcute cunoscute, dar ele se constituie și modele morale și identitare.

Artei jurnalistice îi revine datoria de onoare de a susține și promova valorile naționale, făcându-le și prin scris nepieritoare.

Sunt invitaţi să participe atât profesioniştii din mass-media, cât şi tinere condeie jurnalistice (elevi şi studenţi) din țară, jurnalişti români din ţările limitrofe şi diaspora românească.

Criteriile de evaluare vizează originalitatea abordării subiectului, abilităţile jurnalistice ale autorului, creativitatea și relevanţa în acord cu tema concursului. Vor fi premiate cele mai bune producții la următoarele secţiuni:

presă scrisă

presă on-line

carte de specialitate

radio

televiziune

Juriul, alcătuit din specialişti şi profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune trei lucrări din fiecare secţiune. Ca în fiecare an, se va acorda şi Marele Premiu pentru întreaga activitate jurnalistică.

Termenul limită de depunere a materialelor jurnalistice este 31 martie 2019

Lucrările pot fi trimise pe adresa UZPR, Bdul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București. Acestea trebuie să fie însoţite de un formular de înscriere (postat aici) cuprinzând datele de contact ale concurentului.

Toate materialele scrise trebuie să fie însoţite de dovada redacţiei în care au apărut (link pentru presa online, pagina scanată cu articolul semnat de autor şi antetul publicaţiei tipărite). Materialele audio-video vor fi prezentate pe suport electronic (CD/DVD) cu dovada difuzării la o redacţie radio-tv.

Premiile vor fi decernate în ultima decadă a lunii mai 2019.