Pentru ocuparea locurilor în colegiile naţionale militare se desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:

 1. recrutarea candidaţilor;
 2. selecţionarea candidaţilor;
 3. admiterea candidaţilor.

1. Recrutarea  candidaţilor

Recrutarea candidaţilor se executã în perioada 05.11 – 01.03.2019 de cãtre birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti unde se întocmeşte dosarul de candidat. Candidatul trebuie să îndeplinească criteriile generale şi criteriile specifice de recrutare. (Link BIR)

  • criterii generale de recrutare: (Link…)
  • criteriile specifice de recrutare:
   • să aibă vârsta de cel mult 16 ani, împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;
   •  să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior – ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere;
   •  absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție și admitere în învățământul liceal militar

Conţinutul dosarului de candidat: (Link…)

 

2. Selecţionarea candidaţilor

Selecţionarea candidaţilor se desfãşoarã de cãtre centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO) în cadrul cărora se desfăşoară probele de selecţie.

 

3. Admiterea candidaţilor

Admiterea se desfășoară în doua etape:

– etapa I: -susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;
– etapa a II-a: -ierarhizarea candidaților în funcție de media finală de admitere ;

Testul grilă de verificare a cunoștințelor conține 30 itemi, din care :

– 10 pentru Limba și literatura română
– 10 pentru Geometrie
– 10 pentru Algebră

Candidații care au obținut la test mai puțin de nota 6,00 sunt declarați „RESPINS”.

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

MFA = media finală de admitere;
  MA  = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educației Naționale;
   NT  = nota la test;

Sursa foto: http://www.cmilaicuza.ro/15-ianuarie-ziua-culturii-nationale/